ข้อมูลบริษัท

บริษัท ฟอเร็ก อ๊อปทิมัม (Forex Optimum) จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนที่ให้บริการที่มีคุณภาพระดับสูงและทันสมัยที่สุด ที่พิเศษ และเป็นที่นิยมในตลาดในกลุ่มสมาชิกของบริษัทของเรา.
บริษัท ฟอเร็ก อ๊อปทิมัม (Forex Optimum) เป็นทีมของผู้เชี่ยวชาญที่มารวมตัวกันระดมความคิดและใช้ประสบการณ์จากหลายๆ บริษัทการเงินขนาดใหญ่นำมาก่อตั้งตัวแทนนายหน้ายุคใหม่ พร้อมกับวิธีการใหม่ที่สำคัญในตลาดฟอเร็ก.
การเรียนรู้ในประสบการณ์ของบริษัทอื่นๆ ได้เป็นแนวทางที่จะเป็นนัก Trader ยุคใหม่ นอกจากนี้เรายังมีบริการที่ทันสมัยสุดๆ อีกด้วย.

ภารกิจของบริษัท

บริษัทของเราเปรียบเสมือนเป็นเวทีอิสระสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนที่สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ โปร่งใสและชัดเจนต่อสาธารณะ อาทิ ศูนย์อบรม หน่วยงานการวิเคราะห์ ผู้สร้างกลไกลจัดการทิศทางในการลงทุนอย่างมีอิสรภาพในบริการของเรา พวกเราได้ให้โอกาสสำหรับนักธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งนักลงทุนสามารถจัดการหาผลกำไรได้เองอีกด้วย.